História združenia

Najstaršie občianske združenie na Slovenku máme v Betliari, viac ako 92 rokov.

          „Vzájomné podporovanie sa členov pri úmrtí a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého“. Táto  hlavná myšlienka je zakotvená v Stanovách Pohrebného podporného združenia na Slovensku so sídlom v Betliari už viac ako 92 rokov.

Pamätná tabuľa

            Zakladateľom združenia bol Július Koššuth, ktorý sa krátko pred jeho založením vrátil z Ameriky, kde nenašiel to čo hľadal – blahobyt. Všimol si, že takéto spolky si chudobní američania zakladali a udržiavali, aby si za ich pomoci zabezpečili dôstojnú rozlúčku so svetom. Tam sa rozhodol, že takéto združenie založí aj doma, na Slovensku. Pochopenie našiel u 60 Betliarčanov, ktorí sa rozhodli podporiť túto myšlienku a 11.marca 1928  v zložitých spoločenských pomeroch  založili Pohrebné podporné združenie.

            Prijaté stanovy však vtedajším úradom akosi nevyhovovali. Bolo veľa pripomienok, zmien a nastalo obdobie tvrdého presvedčovania úradníkov na rôznych stupňoch až kým Ministerstvo vnútra ČSR v Prahe dňa 4.12.1929 stanovy združenia schválilo.

            Vybrané členské príspevky nestačili na rozvinutie dobrej myšlienky a rozšírenia združenia  po celom Slovensku.

V Betliari členovia združenia  nacvičovali divadelné hry a ako ochotníci ich hrávali po okolitých dedinách. Získavali tým finančné prostriedky a zároveň aj nových členov združenia. Postupne sa zakladali  nové odbočky  v susedných dedinách v Malej a Veľkej Polome(teraz Gemerská Poloma), v Nižnej Slanej, vo Vlachove, v Pači, v Ochtinej, v Rožňavskom Bystrom. Zakrátko malo združenie 580 členov, z toho 260 z Betliara.

16.februára 1930 na zasadnutí  odbočky v Betliari, vzniklo Ústredie, ktoré sa osamostatnilo a začalo sa starať o zakladanie a  rast odbočiek. Za prvých 10 rokov činnosti Združenia bolo založených 144 odbočiek a členská základňa sa rozrástla na 12 000 členov. Hranice Gemera prekročilo Združenie už v r. 1931. Zapustilo korene najskôr na Spiši, na Horehroní a v Honte. V týchto oblastiach sú dodnes najväčšie a najaktívnejšie odbočky.

            Pôsobením  Pohrebného podporného  združenia na Slovensku sa vytvorili tradície, ktoré si odovzdávajú generácie funkcionárov pri poslednej rozlúčke zomrelého člena už viac ako 92 rokov

Čiernu zástavu združenia,  s podanými rukami na znak pomoci, držia funkcionári pri poslednej rozlúčke so svojimi zomrelými členmi na ich poslednej ceste.

V súčasnosti má združenie 214 odbočiek, roztrúsených po celom Slovensku,  ktoré združujú viac ako 47 tis. členov.

            K zmene názvu z Pohrebného podporného združenia na Slovensku – Ústredie Betliar na Podporné Pohrebné  združenie na Slovensku – Ústredie Betliar došlo na Valnom zhromaždení dňa 7.6.2014 v Betliari.  Združenie nesie v sebe hlboko ľudskú myšlienku a patrí k najstaršej humanitnej organizácii na Slovensku.

Združenie prežilo veľkú hospodársku krízu, druhú svetovú vojnu spolu s tým, čo po nej nasledovalo – pokusy o zrušenie. PPZ bolo jediným združením, ktoré sa udržalo počas socializmu, a to hlavne z dôvodu, že jeho členovia boli najmä robotníci a sociálne slabšie založení občania. V tomto období malo PPZ   zakázané zakladať nové odbočky, čo mu veľmi poškodilo. Zastavilo sa prijímanie nových  členov. 

V roku 2016 nás skupina podvodníkov z Košíc, chcela obrať o náš spoločný majetok, v súčasnosti sú siedmi z nich obžalovaní pre obzvlášť závažný zločin podvodu v štádiu pokusu.

Podporné pohrebné združenie má v súčasnosti svoje opodstatnenie.  Na Slovensku je vysoká nezamestnanosť, naše životné prostredie a civilizačné choroby si vyberajú daň, žiaľ aj medzi mladými ľuďmi, živiteľmi rodín. V dnešnej dobe nie je problém prísť o zamestnanie, a  práve tak ľahko sa môže človek pominúť a dostať svoju rodinu do finančných problémov.   Náklady na poslednú rozlúčku so zomrelým niekoľkonásobne stúpli, a tak pozostalým pomôže finančná podpora PPZ.