Pozor, Pozor … Akcia

Pri príležitosti konania XXXI. Valného zhromaždenia PPZ v nasledujúcom roku 2021 bola vyhlásená súťaž pre nových členov do 31.1.2021.

  1. Počas tohto obdobia je odpustené zápisné v plnej výške,  nový člen  ušetrí až 10,- €.
  2. Z prijatých nových členov do 31.1.2021 budú vylosovaní štyria členovia, ktorí budú mať odpustené platenie ročných členských príspevkov aj ich násobkov na obdobie 4. rokov /2021-2024/.

Comments are closed.