Zmeny

Zmeny od 1.1.2017

Správna rada PPZ na svojom zasadnutí dňa 21.8.2016 schválila s platnosťou od 1.1.2017 zvýšenie členského príspevku na 15,00 € ročne a výšku pohrebnej podpory podľa dĺžky členstva nasledovne:

Od 1 do 5 rokov členstva:       145,00 €
Od 5 do 10 rokov členstva:    220,00 €
Od 10 do 15 rokov členstva:  295,00 €
Nad 15 rokov členstva:           420,00 €

Násobky členských príspevkov od 1.1.2017 sa počítajú:

Napríklad: Dvojnásobok,  dvakrát 15,00 € = 30,- € čím sa automaticky zdvojnásobí výška finančnej pomoci zo základnej sadzby (napríklad: zo 420,00 € na 840,00 €).

Členský príspevok môžete uhradiť na číslo účtu PPZ vo VÚB: IBAN: SK26 0200 0000 0000 0093  0582 ,

VS: (číslo odbočky v ktorej je člen členom),  ŠS: (Matričné číslo člena=číslo v ústredí /v ľavom rohu hore v členskej knižke/),  Text: Meno člena

 

 

  1.