PF 2020

Milí členovia, blížia  sa najkrajšie sviatky roka a krátia sa dni  roka 2019. V mene nášho kolektívu Podporného pohrebného združenia na Slovensku – Ústredie Betliar,  by sme Vám chceli všetkým úprimne poďakovať za Vašu priazeň, podporu a dôveru v roku 2019 – veľmi si to vážime u každého jedného nášho člena. Radi by sme Vám všetkým popriali príjemné a pokojné vianočné sviatky plné pohody, lásky , dobrej nálady  a v roku 2020 Vám  zaželali  veľa zdravia, šťastia, lásky nech sa Vám darí v súkromí i v práci.

Viliam Grieger

Predseda PPZ

 

A K C I A od 1.3.2018 ! ! !

Pri príležitosti 90. výročia založenia PPZ, Správna rada PPZ na svojom zasadnutí dňa 25.2.2018 schválila 100% odpustenie zápisného u novoprijatých členov od 1.3.2018 do 31.12.2018. Pri vstupe môže nový člen ušetriť až 10,- € /podľa veku/

Oslavy 90. výročia založenia PPZ

V sobotu 10.marca 2018 v Kultúrnom dome v Betliari sa stretli takmer dve stovky delegátov a hostí, ktorí sa zišli, aby oslávili 90 rokov od založenia Podporného pohrebného združenia . Slávnostného ducha osláv podporilo aj ocenenie 135 členov, aj funkcionárov združenia.
K založeniu PPZ dňa 11. marca 1928 výraznou mierou prispeli Július Kossuth a Ján Macko. Cieľom združenia bolo a stále je vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o dôstojný  pohreb zosnulého. Združenie rýchlo rástlo a po desiatich rokoch už malo 144 odbočiek po celom Slovensku. Úspešne zvládlo finančné vyrovnanie po padlých v druhej svetovej vojne. Po roku 1948 i neskôr si dokázalo udržať existenciu, hoci tlak štátnej poisťovne bol veľký. Aj vďaka tomu sme najstaršie občianske združenie, ktoré kontinuálne pôsobí na Slovensku.
Združenie je oproti iným spoločnostiach pôsobiacim v oblasti poisťovníctva iné, svojím spôsobom jedinečné. A nielen tým, že ako jediné dokázalo  v minulom režime odolať snahám štátnej poisťovne o ovládnutie či zrušenie. Po revolučných zmenách v spoločnosti roku 1989 stratili platnosť všetky obmedzenia činnosti a otvorili sa dvere pôsobenia na Slovensku dokorán. Boli založené nové odbočky, aktuálne tak má  združenie 214 odbočiek.

Na XXIX. Valnom zhromaždení PPZ, ktoré sa konalo dňa 7.júna 2014, sa zmenil názov z Pohrebného podporného združenia na Podporné pohrebné združenie na Slovensku.

Podporné pohrebné združenie ukázalo za 90 rokov svojho trvania silu a opodstatnenosť svojej existencie. S prehľadom a cťou zvládlo ťažké chvíle, keď hrozil zánik. Dokázalo sa prispôsobiť novým podmienkam a nájsť vhodné riešenia. Nikdy však nezabúdalo na to hlavné, pomoc a podporu ľuďom v ťažkých chvíľach, na ľudský prístup. A to v súčasnosti nie je málo. Výhodou PPZ je hlavne to, že to nie je neosobná mašinéria veľkej poisťovne, ale je v nej osobný a ľudský prístup. Je to devíza, ktorú v súčasnosti ponúka v poisťovníctve málokto.

A K C I A od 01.07.2017

A k c i a

V y u ž i t e  p r í l e ž i t o s ť

Od 1.7.2017 do 31.12.2017  je odpustené 100% zápisné

u novoprijatých členov PPZ.

Pri vstupe môže nový člen ušetriť až 10,- € / podľa veku/.

Zmeny od 1.1.2017

Zmeny od 1.1.2017

Správna rada PPZ na svojom zasadnutí dňa 21.8.2016 schválila s platnosťou od 1.1.2017 zvýšenie členského príspevku na 15,00 € ročne a výšku pohrebnej podpory podľa dĺžky členstva nasledovne:
Od 1 do 5 rokov členstva: 145,00 €
Od 5 do 10 rokov členstva: 220,00 €
Od 10 do 15 rokov členstva: 295,00 €
Nad 15 rokov členstva: 420,00 €

Betliar, 7.11.2016
Knišková