PF 2020

Milí členovia, blížia  sa najkrajšie sviatky roka a krátia sa dni  roka 2019. V mene nášho kolektívu Podporného pohrebného združenia na Slovensku – Ústredie Betliar,  by sme Vám chceli všetkým úprimne poďakovať za Vašu priazeň, podporu a dôveru v roku 2019 – veľmi si to vážime u každého jedného nášho člena. Radi by sme Vám všetkým popriali príjemné a pokojné vianočné sviatky plné pohody, lásky , dobrej nálady  a v roku 2020 Vám  zaželali  veľa zdravia, šťastia, lásky nech sa Vám darí v súkromí i v práci.

Viliam Grieger

Predseda PPZ

 

Zmeny od 1.1.2017

Zmeny od 1.1.2017

Správna rada PPZ na svojom zasadnutí dňa 21.8.2016 schválila s platnosťou od 1.1.2017 zvýšenie členského príspevku na 15,00 € ročne a výšku pohrebnej podpory podľa dĺžky členstva nasledovne:
Od 1 do 5 rokov členstva: 145,00 €
Od 5 do 10 rokov členstva: 220,00 €
Od 10 do 15 rokov členstva: 295,00 €
Nad 15 rokov členstva: 420,00 €

Betliar, 7.11.2016
Knišková

Valné zhromaždenie

Najbližšie valné zhromaždenie sa uskutoční dňa … v …