Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar

Podporné pohrebné združenie má v súčasnosti svoje opodstatnenie.  Na Slovensku je vysoká nezamestnanosť, naše životné prostredie a civilizačné choroby si vyberajú daň, žiaľ aj medzi mladými ľuďmi, živiteľmi rodín. V dnešnej dobe nie je problém prísť o zamestnanie, a  práve tak ľahko sa môže človek pominúť a dostať svoju rodinu do finančných problémov.   Náklady na poslednú rozlúčku so zomrelým niekoľkonásobne stúpli, a tak pozostalým pomôže finančná podpora PPZ.

Členom  PPZ sa môže stať každý občan SR vo veku od 18 do 55 rokov na základe prihlášky, uhradenia členského príspevku a jednorazového zápisného, ktoré je odstupňované podľa veku. Pre obdobie od 1.7.2020 do 31.1.2021 pri príležitosti konania XXXI. Valného zhromaždenia PPZ v roku 2021 bolo  zápisné u nových členov odpustené. Z prijatých nových členov, v období od 1.7.2020 do 1.2.2021, na XXXI. VZ PPZ budú vylosovaní štyria členovia ktorí budú mať odpustené platenie ročných členských príspevkov aj ich násobkov na obdobie 4. rokov /2021-2024/. Noví členovia majú možnosť voľby platenia viacnásobnej /dvoj, troj, štvornásobnej…/ výšky členských príspevkov. Napr. dvojnásobok dvakrát 23,00 € = 46,00 €, čím sa automaticky zdvojnásobí výška finančnej pomoci zo základnej sadzby 450,- € na 900,- €.

Ročný členský príspevok je 23,- € a výška pohrebnej podpory je 450,- € /závisí od dĺžky členstva/.

450,00 € ak bol zomrelý členom viac ako 15 rokov,

295,00 € ak bol zomrelý členom do 15 rokov,

220,00 € ak bol zomrelý členom do 10 rokov,

145,00 € ak bol zomrelý členom od 1 roka do 5 rokov.

Nárok na pohrebnú podporu do jedného roka vzniká len v prípade, ak člen zomrel následkom úrazu. Pohrebná podpora je v takomto prípade 145,- €.

Sú to sumy, ktoré na členskom nezaplatil ani jeden člen združenia. Najstarší členovia,  zaplatili 265,77 € /od roku 1953 po menovej reforme/ a pozostalí dostanú 450,- € pohrebnú podporu. Žiadny člen nezaplatí to, čo dostanú jeho pozostalí, nakoľko sa  upravuje nielen výška členského príspevku, ale aj výška pohrebnej podpory, vždy tak, aby to bolo pre členov výhodné.

Členské prihlášky Vám radi poskytnú členovia výboru odbočky, alebo Kancelária Ústredia PPZ, Zlatá 134 Betliar, t.č. 0911 456 505, 0911 541 568, alebo ju nájdete na www.ppzbetliar.sk.